Evolan

Våra produkter

Evolan fokuserar på att utveckla en modern produktportfölj med ett brett utbud av högkvalitativa läkemedel inom utvalda verksamhetsområden. Vi har för närvarande ca 250 artiklar i produktportföljen varav 100 är lanserade och 150 är under utveckling eller registrering.

Receptbelagda läkemedel

Alimemazin Evolan


AlimemazinHårda kapslar 20 mg


Medel med indikationerna orostillstånd vid alkoholism och eufomani, premedicinering och sömnrubbningar hos vuxna.Attentin


DexamfetaminsulfatTabletter 5 mg


Dexamfetamin är indicerat till barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år som en del av ett omfattande behandlingsprogram mot ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Ett omfattande behandlingsprogram inkluderar vanligtvis psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder.
Diagnos ska ställas enligt kriterierna i DSM-5 eller riktlinjerna i ICD-10 och ska grunda sig på en omfattande multidisciplinär utvärdering av patienten.


Subventionsbegräsning


Attentin subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.Estrelen


Etinylestradiol/DrospirenonFilmdragerade tabletter 0,02 mg/ 3 mg


Kombinerat hormonellt preventivmedel för att förhindra graviditet.
Innehåller 24 rosa tabletter med aktiv substans och 4 vita tabletter utan aktiv substans, kallas även placebotabletter.Estron


Etinylestradiol/DrospirenonFilmdragerade tabletter 0,02 mg/ 3 mg


Kombinerat hormonellt preventivmedel för att förhindra graviditet.
Innehåller 21 rosa tabletter med aktiv substans och 7 vita tabletter utan aktiv substans, kallas även placebotabletter.Folsyra Evolan


FolsyraTabletter 5 mg


Indikationerna är anemier med folsyrabrist. Alkoholism och hemolytiska anemier med snabb folatomsättning. Malabsorptionstillstånd (celiaki, sprue m fl). Bristande folatintag. Profylaktiskt inför och under graviditet, särskilt vid förhöjd risk för neuralrörsdefekter. Vid behandling med läkemedel som hämmar folatupptaget eller folatmetabolismen såsom antiepileptika av typ fenytoin och långtidsbehandling med sulfonamider.Hydroklortiazid Evolan


HydroklortiazidTabletter 12.5, 25 mg


Urindrivande och blodtryckssänkande medel med indikationerna hypertoni, ödem i samband med hjärtinsufficiens eller ödem av annan genes. Skall inte användas vid svår lever- eller njurinsufficiens eller manifest gikt.Idilico


SildenafilTabletter 25, 50, 100 mg


Medel vid erektil dysfunktion och har sildenafil som verksam substans.Invicorp


Aviptadil/ FentolaminmesilatInjektionsvätska, lösning 25 mikrog/ 2 mg


Indicerat för symptomatisk behandling av erektil dysfunktion med neurogen, vaskulär, psykogen eller blandad etiologi hos vuxna män.

Invicorp ska administreras genom direkt intrakavernös injektion. De första injektionerna av Invicorp måste ges av sjukvårdspersonal och efter korrekt utbildning kan Invicorp injiceras i hemmet. Patienterna bör kontrolleras regelbundet (t ex var tredje månad), särskilt under den första tiden med egeninjicering.Medikinet


MetylfenidathydrokloridTabletter 5, 10, 20 mg
Kapslar 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg


Metylfenidat är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. Behandlingen ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn. Diagnos ska ställas enligt kriterierna i DSM-IV eller riktlinjerna i ICD-10 och ska grundas på fullständig anamnes och utvärdering av patienten.Midodrin Evolan


MidodrinhydrokloridTabletter 2,5 mg


Midodrin Evolan är ett läkemedel som höjer blodtryck och används för att behandla vissa svåra former av lågt blodtryck hos vuxna när andra behandlingar inte har fungerat.


Naprocur


NaproxenTabletter 250, 500 mg


Tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID. Är inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande.Natriumklorid Evolan


NatriumkloridKapslar 500 mg


Natriumklorid är indicerat vid symtomatisk kronisk euvolemisk hyponatremi vid otillräcklig effekt av vätskerestriktion och/eller diuretika behandling (t ex vid inadekvat ADH-sekretion, SIADH) samt vid
hypovolemisk hyponatremi (t ex vid ileostomi/jejunostomi).Omeprazol Evolan


OmeprazolKapslar 10 mg, 20 mg och 40 mg


Omeprazol är en protonpumpshämmare som används för att behandla reflux-sjukdom, duodenalsår, ventrikelsår, sår som är infekterade av Helicobacter pylori och magsår orsakade av NSAID-läkemedel. Omeprazol kan också användas för att förhindra uppkomst av magsår när NSAID-läkemedel tas.Paracetamol Apofri


ParacetamolTabletter 500 mg


Är ett smärtstillande och febernedsättande medel och används vid huvudvärk, tandvärk, feber, menstruationssmärtor, muskelsmärtor, reumatiska smärtor samt hyperpyrexi.Paracetamol Evolan


ParacetamolTabletter 1 g


Är ett smärtstillande och febernedsättande medel och används vid huvudvärk, tandvärk, feber, menstruationssmärtor, muskelsmärtor, reumatiska smärtor samt hyperpyrexi.Paracetamol/Kodein Evolan


Paracetamol/KodeinBrustabletter 500 mg/ 30 mg


Smärtstillande medel som används vid opiodkänslig smärta när enbart perifert verkande analgetika inte räcker.Paracetamol/Kodein Evolan


Paracetamol/KodeinTabletter 500 mg/ 30 mg


Smärtstillande medel som används vid opiodkänslig smärta när enbart perifert verkande analgetika inte räcker.Paracetamol Evolan


ParacetamolStolpiller 1 g


Är ett smärtstillande och febernedsättande medel som används vid huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskelsmärtor, som analgetikum vid reumatiska smärtor samt hyperpyrexi. Suppositorierna är speciellt lämpliga vid feber- och smärttillstånd vid sväljsvårigheter, illamående och kräkningar eller postoperativt..Riluzol PMCS


RiluzolTabletter 50 mg


Medel med verkan på nervsystemet för patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS).Rosal 28


Etinylestradiol/DrospirenonFilmdragerade tabletter 0,03 mg/ 3 mg


Kombinerat hormonellt preventivmedel för att förhindra graviditet.
Innehåller 21 gula tabletter med aktiv substans och 7 vita tabletter utan aktiv substans, kallas även placebotabletter.


Selesyn


SelenInjektionsvätska 50 mikrogram/ml


För behandling av klinisk bevisad selenbrist som inte kan kompenseras via födointag hos vuxna.
20 ml (1 injektionsflaska) innehåller 1000 mg selen.
Selesyn injektionsvätska, lösning ska administreras som en intramuskulär eller intravenös injektion.
Selesyn injektionsvätska, lösning kan injiceras direkt eller utspädd i vanliga volymersättningslösningar före injektion.Selesyn


SelenOral lösning 50 mikrogram/ml


För behandling av klinisk bevisad selenbrist som inte kan kompenseras via födointag hos vuxna.
10 ml (1 flaska) innehåller 500 mg selen.
Endast för oral användning.Trica


TriamcinolonInjektionsvätska 20mg/ml i glasampull 1 x 1 ml, 12 x 1 ml och 50 x 1 ml.


Avsett för intra-artikulär, intrasynovial eller periartikulär användning hos vuxna och ungdomar för symtomatisk behandling av subakuta och kroniska inflammatoriska ledsjukdomar.
1 ml injektionsvätska, suspension innehåller 20 mg triamcinolonhexacetonid.

Ursosan


UrsodeoxicholsyraKapslar 250 mg


Medel för upplösning av gallsten och för behandling av primär biliär cirrhos.