Evolan

Evolan Pharma AB

Evolan Pharma AB är ett privatägt svenskt läkemedelsföretag och som har verksamhet i de övriga Nordiska länderna via dotterbolag och via säljombud.

Evolan har med sitt kontor i Danderyd med fokus på marknadsföring, försäljning, logistik, ekonomi och regulatoriskt arbete.

Företaget är i stark tillväxtfas med många nya produkter i lanseringsfas och i registreringsfas.

APOFRI AB är ett helägt dotterbolag till Evolan Pharma AB. APOFRI AB tillhandahåller receptfria läkemedel som säljs i huvudsak via Apoteket AB:s apotek.