Receptfria produkter

After Bite


Ammoniak


Kutan emulsion 3,5%Lugnar och tar hand om huden vid insektsbett och stick, förorsakade av myggor, bromsar, getingar, brännässlor och maneter. För vuxna och barn över 3 år.


Cleari


Nafazolinhydroklorid


Ögondroppar
Cleari är ett receptfritt läkemedel för lindring av tillfällig, lättare rodnad och irritation i ögonen.
Dosering: Vuxna och barn från 12 år och äldre. Den rekommenderade dosen är en eller två droppar i varje öga, två eller tre gånger dagligen. Denna produkt är endast avsedd för periodisk eller tillfällig användning. Cleari ska inte användas vid ögontillstånd som uppvisar ständig rodnad, smärta eller synrubbningar. Kontakta läkare vid dessa tillstånd.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta använd dropparna och kontakta läkare om du inte blir bättre eller tillståndet försämras efter 24 timmar.
Använd inte Cleari
- om du är allergisk mot nafazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
- om du har förhöjt tryck inuti ögongloben (glaukom)
- om kammarvinkeln i dina ögon är trång (du har risk att få akut glaukom)
- om du har skador på hornhinnan (ögats yttre hinna)
- om du har inflammation i iris (den färgade delen av ögat)
- om dina ögon har en tendens till trång kammarvinkel, får du inte använda denna produkt före en perifer iridektomi (operation för att behandla glaukom, där man tar bort en del av regnbågshinnan).
Denna produkt är endast avsedd för att användas tillfälligt och bör inte användas mer än 7 dagar i följd. Efter långvarig eller överdriven användning kan det hända att nafazolinklorid inte fungerar lika effektivt eller kan göra rodnaden värre. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cleari om du har en ögonsjukdom som ger följande symptom: konstant rodnad, smärta eller dimsyn.
Farmakoterapeutisk grupp: Sympatomimetika använd som avsvällande medel, ATC-kod: S01GA01
Läs bipacksedeln noga innan användning.
Mer information på FASS.se.
Cleari ingår inte i läkemedelsförmånen.
Konsumentkontakt: Evolan Pharma AB
Tel: 08-544 960 30
www.evolan.se
Datum för översyn av produktresumén: 2018-11-08


Clear Eyes Bright & Moist


Nafazolinhydroklorid


Ögondroppar
Cleareyes Bright & Moist Eye Drops är en steril ögondropps lösning för lindring av symtom i torra ögon i form av irritation, obehag och ögonrodnad orsakade av miljön, primärt genom att smörja och återfukta, och sekundärt genom att minska den tillhörande ögonrodnaden.
De långtidsverkande dropparna innehåller ett smörjmedel som friskar upp och fuktar torra ögon och minskar och lindrar irritation och obehag. Cleareyes Bright & Moist Eye Drops innehåller ett ämne (nafazolinhydroklorid) som även minskar ögonrodnad och ger klarare och vitare ögon.
För vuxna och barn från 12 år.Clear Eyes Contacs


Poloksamer, EDTA & Povidon


Ögondroppar
Cleareyes Contacts Refresh & Clean
Fuktande droppar med rengörande effekt
Fuktande droppar som rengör, smörjer och återfuktar alla slags kontaktlinser, utan att du behöver ta ut dem.
Cleareyes Contacts är mer än bara fuktande droppar eftersom de återfuktar och rengör alla slags kontaktlinser medan de används.

Tack vare dropparnas speciella sammansättning och rengörande effekt, rekommenderas de särskilt till användare som bär sina linser under längre perioder eller som har problem med uppbyggnad av avlagringar.


Bruksanvisning:
Utan att ta ut kontaktlinsen, droppa en eller två droppar i varje öga
och blinka flera gånger.
Cleareyes Contacts kan användas upp till 4 gånger per dag.
Försiktighetsåtgärder:
Då flaskan öppnats bör innehållet användas inom 60 dagar.
Se till att flaskan är ordentligt stängd efter användning.
Produkten bör inte användas om förseglingen saknas eller är bruten.
Vätskan får inte förtäras och bör förvaras utom barns räckhåll.
Förvaras i rumstemperatur.
Låt inte droppkorken komma i kontakt med någon yta för att undvika kontaminering av produkten.
Om irritation skulle uppstå, rådfråga omedelbart din kontaktlinsspecialist.
Före användning av någon ögonmedicin, bör du informera din läkare
om att du använder linser.
Bör inte användas om du är allergisk mot någon av komponenterna.
Bör inte användas efter utgångsdatumet.
Ingredienser och dess funktion:
Poloksamer– rengör kontaktlinserna– binder partiklar till sig via micellbildning

EDTA – förhindrar att kalcium (Ca2+) fastnar på kontaktlinsen och stabiliseringsmedel (sänker ytspänningen i lösningen så den kan komma närmare linsen och (genom tårvätskan)

Povidon - stabiliseringsmedel

Polyheksanid – konserveringsmedel.Clear Eyes Professional


Natriumhyaluronat


Ögondroppar
Clear Eyes Professional ger effektiv lindring av torra ögon och är kliniskt beprövade ögondroppar. Clear Eyes Professional är formulerad med det aktiva innehållsämnet för torra ögon, natriumhyaluronat. Den är balanserad för att fungera tillsammans med din tårvätska för att smörja och återställa ögats kondition, lindra torrhet och irritation samt ge ett skydd mot ytterligare uttorkning. Ögondroppar ger lindring och skydd för torra ögon.Ichthopaste


Zinkoxid 6,32 % och ichtammol 2 %


Impregnerat bandage
ICHTHOPASTE är ett bandage tillverkat av glesvävd textil, impregnerat med en pasta som innehåller 6,32 % zinkoxid och 2 % ichtammol.
Det innehåller även renat vatten, glycerin, gelatin (från gris), emulsifierande vax och fenoxyetanol.
ICHTHOPASTE ger lokal behandling. Bandaget skapar en fuktig sårläkningsmiljö för venösa bensår, hjälper till att minska hudirritation samt lindrar och skyddar omgivande hud. Bandaget torkar inte ut vid användning och kan lämnas på upp till 7 dagar.
ICHTHOPASTE är indicerat för att underlätta behandling av bensår. Vid venös insufficiens ska bandaget med salva användas under graderad kompressionsbandagering. ICHTHOPASTE är också lämpligt att använda för hantering av kroniskt eksem/dermatit, där ocklusion är indicerat.
Ska inte användas vid kända fall av överkänslighet eller allergi mot någon av ingredienserna.Tiger Balsam Neck & Shoulder RUB


Menthol, Camphor, Capsicum Frutecens Resin


Kräm
Tiger Balm Neck & Shoulder Rub är en kräm för områden kring nacke och skuldror. Massage i samband med applicering av krämen, hjälper musklerna att slappna av och det känns bättre. Det ger också en behaglig och stimulerande känsla i huden. Krämen absorberas snabbt och är fettfri.
Tiger Balsam Neck & Shoulder kan användas av vuxna och barn från 12 år.
Tiger Balsam Soft


Kajeputolja, levomentol, racemisk kamfer, kryddnejlikolja


Salva
Tigerbalsam Soft är ett receptfritt läkemedel som innehåller bland annat (kamfer, kajeputolja, levomentol, delvis avmentoliserad myntaolja) för tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar. Lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett. Lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning. Kan användas av vuxna och barn över 8 år:
Rekommenderas ej till barn under 8 år. Tillfälliga muskelsmärtor och insektsbett: Tiger Balsam Soft masseras in på det smärtande eller stela området 3-4 gånger dagligen. Vid förkylningssymptom: Tiger Balsam gnids in på bröst, hals eller rygg efter behov 3-4 gånger dagligen.
Användes endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och andra känsliga områden. Tiger Balsam Soft skall inte användas i ansiktet, i näsborrar, på öppna sår eller skadad hud och inte heller tillsammans med täta förband. Kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Pröva på en liten yta innan behandling påbörjas.
Farmakoterapeutisk grupp: Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor. ATC-kod: M02A. Läs bipacksedeln noga innan användning. Mer information på FASS.se. Tigerbalsam ingår inte i läkemedelsförmånen. Konsumentkontakt: Evolan Pharma AB Tel: 08-544 960 30. www.tigerbalsam.se
Datum för översyn av produktresumén: 2015-07-28Tiger Balsam Vit


Delvis avmentoliserad mynrolja, kajeputolja, racemisk kamfer, levomentol, kryddnejlikolja


Salva
Tigerbalsam Vit är ett receptfritt läkemedel som innehåller bland annat (kamfer, kajeputolja, levomentol, delvis avmentoliserad myntaolja) för tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar. Lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett. Lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning. Kan användas av vuxna och barn över 8 år:
Rekommenderas ej till barn under 8 år. Tillfälliga muskelsmärtor och insektsbett: Tiger Balsam Vit masseras in på det smärtande eller stela området 3-4 gånger dagligen. Vid förkylningssymptom: Tiger Balsam gnids in på bröst, hals eller rygg efter behov 3-4 gånger dagligen. Spänningshuvudvärk (gäller endast Tiger Balsam Vit)
Tiger Balsam Vit gnids in på tinningarna eller pannan med cirklande rörelser. Upprepa vid behov efter 30 minuter och 1 timme. Används högst 4 gånger per dag.
Användes endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och andra känsliga områden. Tiger Balsam Vit skall inte användas i ansiktet, i näsborrar, på öppna sår eller skadad hud och inte heller tillsammans med täta förband. Kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Pröva på en liten yta innan behandling påbörjas.
Farmakoterapeutisk grupp: Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor. ATC-kod: M02A. Läs bipacksedeln noga innan användning. Mer information på FASS.se. Tigerbalsam ingår inte i läkemedelsförmånen. Konsumentkontakt: Evolan Pharma AB Tel: 08-544 960 30. www.tigerbalsam.se
Datum för översyn av produktresumén: 2015-07-28Tiger Balsam Röd


Kamfer, levomentol, kajeputolja, delvis avmentoliserad myntolja, kryddnejlikolja


Salva
Tigerbalsam Röd är ett receptfritt läkemedel som innehåller bland annat (kamfer, kajeputolja, levomentol, delvis avmentoliserad myntaolja) för tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar. Lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett. Lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning. Kan användas av vuxna och barn över 8 år:
Rekommenderas ej till barn under 8 år. Tillfälliga muskelsmärtor och insektsbett: Tiger Balsam Röd masseras in på det smärtande eller stela området 3-4 gånger dagligen. Vid förkylningssymptom: Tiger Balsam gnids in på bröst, hals eller rygg efter behov 3-4 gånger dagligen.
Användes endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och andra känsliga områden. Tiger Balsam Röd skall inte användas i ansiktet, i näsborrar, på öppna sår eller skadad hud och inte heller tillsammans med täta förband. Kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Pröva på en liten yta innan behandling påbörjas.
Farmakoterapeutisk grupp: Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor. ATC-kod: M02A. Läs bipacksedeln noga innan användning. Mer information på FASS.se. Tigerbalsam ingår inte i läkemedelsförmånen. Konsumentkontakt: Evolan Pharma AB Tel: 08-544 960 30. www.tigerbalsam.se
Datum för översyn av produktresumén: 2015-07-28Tiger Balsam Plåster


Kamfer, myntolja, eukalyptusolja, mentol


Plåster
Ett österländsk plåster från Singapore vars sammansättning utvecklades för över 100 år sedan. Stimulerar blodcirkulationen och är långtidsverkande. Plåstrets värmande effekt lindrar vid tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar, hårt fysiskt arbete eller andra överansträngningar. Tiger Balsam Plåster kan användas av vuxna och barn från 12 år.


Viscopaste


Zinkoxid


Impregnerat bandage
VISCOPASTE PB7 bandage är tillverkat av tyg i öppen väv, impregnerat med en pasta som innehåller 10 % zinkoxid.
Det innehåller även renat vatten BP, glycerol BP, cetostearylalkohol BP, cetomacrogol BP, vit olja BP,
guargummi, xantangummi, metyl-phydroxybensoat BP och propyl-p-hydroxybensoat BP.
VISCOPASTE PB7 ger lokal behandling. Den ger en fuktig sårläkningsmiljö för venösa bensår, bidrar till minskad hudirritation samt lindrar och skyddar omgivande hud. Den torkar inte ut vid användning.
Den fuktiga sårläkningsmiljön bidrar till minskad hudirritation och kan användas i kombination
med andra behandlingsalternativ. VISCOPASTE PB7 är även lämpligt att använda vid
behandling av kroniskt eksem/dermatit, då ocklusion är indicerad.
Ska inte användas vid kända fall av överkänslighet eller allergi mot någon av ingredienserna.


Zipzoc Salvstrumpa


Zinkoxid


Kartong med 10 x 1 salvstrumpa i påse.
Zinkoxid-impregnerad medicinsk salvstrumpa, ett hjälpmedel för behandling av kroniskt bensår. Salvstrumpan är en elastisk trikåstrumpa av viskos impregnerad med 20% zinkoxid i en vaselinbaserad vit salva.
Indikationer: Kronisk venös insufficiens, ulcus cruris, postoperativ bandagering efter t ex varixoperationer.
ZIPZOC är ett receptfritt läkemedel.
Läkemedelsform: medicinsk salvstrumpa. 1 g salva innehåller Zinkoxid 200 mg. Innerförband vid dubbelbandagering. Salvstrumpan är en
elastisk trikåstrumpa av viskos impregnerad med 20% zinkoxid i en vaselinbaserad vit salva. Salvans vikt per dm2 är 3-4 g. En kartong
innehåller 10 x 1 salvstrumpa i påse. Terapeutiska indikationer: Kronisk venös insufficiens, ulcus cruris, postoperativ bandagering efter
t ex varixoperationer. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämnena flytande paraffin och/eller
vitt vaselin. Arteriell insufficiens. Varning och försiktighet: Vid inslag av arteriell insufficiens. Biverkningar: Vanliga biverkningar är lokala
hudreaktioner, t ex utslag, rodnad, klåda, maceration av sårkanter. För ytterligare information se produktresumé
eller www.fass.se