Biverkningar och reklamationer

Med anledning av nya regelverket, GDPR (General Data Protection Regulation) redogör vi här nedanför Evolans arbetssätt:

Biverkningsrapportering och reklamationer hanteras på följande sätt i enlighet med GVPs föreskrifter (Good Pharmacovigilance Practise).
Evolan (inklusive alla dess juridiska personer) kan lagra all personlig information du delar med oss. Denna information kommer att användas för att uppfylla lagkrav för säkerhetsövervakning av läkemedel. Den kategori av personlig information som kan lagras är initialer, födelsedagar, kön, sjukdomar, användning av läkemedel och levnadsvillkor som är relevanta för biverkningsärendet eller reklamationsärendet och för användningen av läkemedlet eller produkten.
Informationen lagras elektroniskt i Evolans centrala databas och / eller i pappersformat i Evolans arkiv utan tidsbegränsning. Informationen kan vidarebefordras till både lokala och utländska hälsovårdsmyndigheter, och i vissa fall till andra berörda läkemedelsföretag, för att uppfylla gällande lagkrav. All personlig information hanteras i enlighet med GVPs föreskrifter (Good Pharmacovigilance Practise) och GDPR (General Data Protection Regulation).
Du kan begära ut personlig information som Evolan lagrar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktig personlig information om dig samt att begära borttagning av den personliga information som lagrats. Detta görs genom att skicka en undertecknad begäran till Evolan.

Produktinformation och utskick till kunder hanteras med adressuppgifter för engångsbruk från leverantören Medmind AB. Det innebär att Evolan inte upprätthåller personuppgifter i form av en kunddatabas. Mer om hantering av personuppgifter hos Medmind AB kan inhämtas på www.medmind.se.