Kvalitet och säkerhet

Patientsäkerhet och produktkvalitet har högsta fokus.

Evolan accepterar inget annat än högsta möjliga kvalitet och säkerhet och vi ställer samma höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners.

Evolan är godkänt av det svenska Läkemedelsverket för att importera, frisläppa och sälja läkemedel som tillverkas inom EU, eller importeras till EU.

Evolan är ansluten till Läkemedelsförsäkringsföreningen (LFF). Företaget inspekteras regelbundet av svenska och utländska läkemedelsmyndigheter för att säkerställa att Evolan lever upp till Good Manufacturing Practice (GMP), god farmakovigilans lagstiftning och tillverkningssed. GMP är det regelverk som alla läkemedelstillverkare måste uppfylla för att säkerställa att de färdiga produkterna har rätt identitet, styrka, kvalitet och renhet för att garantera säkerheten för patienterna.

Ett tryggt byte på apoteket

• likvärdigt läkemedel till lägre pris

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte.