Hållbarhet

Evolan presenterar här sin senaste hållbarhetsrapport . Hållbarhetsrapporten gör det möjligt för våra partners och kunder att bättre förstå hur vi ser på hållbarhet, vad vi gör och hur våra planer ser ut framöver. Rapporten är också ett viktigt verktyg för att styra vårt hållbarhetsarbete och att se till att vi är på rätt spår och levererar på ett sätt som tar hänsyn till den finansiella, miljömässiga och sociala utvecklingen.

Evolan är sedan 2017 medlem i Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI). PSCI:s vision är att etablera och främja ansvarsfulla arbetssätt som kontinuerligt förbättrar etik, arbetsrättigheter, hälsa, säkerhet och miljöpåverkan för våra leverantörskedjor inom läkemedelsindustrin. Detta görs genom att förena medlemmar för att definiera, genomföra och leda arbetet för en ansvarsfull leverantörskedja; rättvisa och säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull affärsetik, miljömässig hållbarhet, en resurseffektivitet samt förbättrad leverantörskapacitet. Detta beskrivs i PSCI:s The Principles.

Modern Slavery Statement
Klick here to read more about it.