Om oss

EVOLAN är ett privatägt svenskt läkemedelsföretag som har verksamhet i de övriga Nordiska länderna via dotterbolag eller säljombud. Företaget är ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sverige med många nya produkter i registrerings- och lanseringsfas. Evolan skapar värde med produktutveckling, partnerskap och framgångsrik marknadsföring av läkemedel.

Vad vi gör

Våra medarbetare har en gedigen branscherfarenhet med kärnkompetens inom utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel. För att säkerställa kvalitet och leveranstrygghet har vi ett aktivt samarbete med ett antal mycket ansedda producenter.