Om oss

EVOLAN PHARMA AB är ett privatägt svenskt läkemedelsföretag som har verksamhet i de övriga Nordiska länderna via dotterbolag eller säljombud. Företaget är ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sverige med många nya produkter i registrerings- och lanseringsfas. Evolan skapar värde med produktutveckling, partnerskap och framgångsrik marknadsföring av läkemedel.

APOFRI AB är ett helägt dotterbolag till Evolan. Apofri tillhandahåller receptfria läkemedel som säljs via följande apotekskedjor: Apoteket AB, Lloyds Apotek och Kronans Apotek.

ABECE är ett varumärke för receptfria läkemedel som ägs av Evolan och som säljs exklusivt av Apotek Hjärtat.

Vad vi gör

Våra medarbetare har en gedigen branscherfarenhet med kärnkompetens inom utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel. För att säkerställa kvalitet och leveranstrygghet har vi ett aktivt samarbete med ett antal mycket ansedda producenter.

Modern Slavery Statement 2020
Klick here to read more about it.