Utveckling

Evolan har en välutvecklad urvalsprocess för att identifiera nya projekt och produkter. Höga kvalitetskrav ställs på de samarbetsparters som Evolan väljer att jobba med. Vi söker efter nya produkter inom nischade områden som är av särskilt strategiskt intresse för företaget.

Inför varje ny produktutveckling genomför Evolan en grundlig analys med hänsyn till produktens potential samt utvecklingskostnader inom varje relevant marknad.

Evolan har för avsikt att lansera nischade, komplexa eller strategiskt viktiga produkter inom respektive verksamhetsområde. Till följd av detta består produktportföljen av ett brett sortiment av högkvalitativa läkemedel inom viktiga terapiområden.