Evolan

Våra produkter

Evolan fokuserar på att utveckla en modern produktportfölj med ett brett utbud av högkvalitativa läkemedel inom utvalda verksamhetsområden. Vi har för närvarande ca 250 artiklar i produktportföljen varav 100 är lanserade och 150 är under utveckling eller registrering.

ADHD

ADHD är idag ett väldokumenterat funktionshinder som förekommer hos 3-5% av alla skolbarn. Funktionshindret innebär att barnen kan vara hyperaktiva och impulsiva. De flesta har även problem med koncentrationen.

ADHD står för:

  • Attention
  • Deficit
  • Hyperactivity
  • Disorder

Funktionshindret är ofta ärftligt men flera faktorer diskuteras som kan ge uppkomst till ADHD:

  • Låg födelsevikt
  • För tidigt födda barn
  • Mammans rökning eller missbruk under graviditet

En viktig del i behandlingen är att hjälpa personer i barnets omgivning att förstå funktionshindret. Problemen vid ADHD beror inte på att barnet är ouppfostrat eller att det har en låg begåvning. Barnet kan behöva medicin om inte stödåtgärder anses vara tillräckliga.

I nedanstående länk kan du läsa mer om ADHD på patientföreningens hemsida: www.attention.se

I nedanstående länk kan du läsa mer om patientstöd, föräldrastöd samt informationsmaterial om ADHD: www.ADHD-Information.com

Se i länken här nedan vetenskapliga föreläsningar från KIND:s (Karolinska Institute competence center for Neuropsychiatric Disabilities) 10 års-jubileum som Evolan stödjer.
KIND 10-år, seminarium

VÅRA BROSCHYRER

 


ADHD på arbetsplatsen
ADHD hos kvinnor
ADHD hos flickor
ADHD & Sömn