ADHD

ADHD är idag ett väldokumenterat funktionshinder som förekommer hos 3-5% av alla skolbarn. Funktionshindret innebär att barnen kan vara hyperaktiva och impulsiva. De flesta har även problem med koncentrationen.

ADHD står för:

  • Attention
  • Deficit
  • Hyperactivity
  • Disorder

Funktionshindret är ofta ärftligt men flera faktorer diskuteras som kan ge uppkomst till ADHD:

  • Låg födelsevikt
  • För tidigt födda barn
  • Mammans rökning eller missbruk under graviditet

En viktig del i behandlingen är att hjälpa personer i barnets omgivning att förstå funktionshindret. Problemen vid ADHD beror inte på att barnet är ouppfostrat eller att det har en låg begåvning. Barnet kan behöva medicin om inte stödåtgärder anses vara tillräckliga.

I nedanstående länk kan du läsa mer om ADHD på patientföreningens hemsida :

www.attention-riks.se

I nedanstående länk kan du läsa mer om patientstöd, föräldrastöd samt informationsmaterial om ADHD:

www.ADHD-Information.com

VÅRA BROSCHYRER